Συνιστάται, 2023

Επιλογή Συντάκτη

Snowdrop σε μικρές γλάστρες

  • Snowdrops (από το ανθοπωλείο, μέση ασήμαντα περίπου 5 ευρώ, μικρά αγγεία περίπου

      3 ευρώ)
    • Διάφορα σκάφη z. Ως πέτρα ή γυαλί
    • Πλάκα αργιλίου ως υπόστρωμα (π.χ. από αποθήκη)

    Εγκαταστήστε διαφορετικά σκάφη με snowdrops και τακτοποιήστε μαζί.

Top