Συνιστάται, 2024

Επιλογή Συντάκτη

Βοήθεια για τη φορολογική δήλωση

Πολλοί ηλικιωμένοι πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση κάθε χρόνο. Και πάλι φέτος, άλλαξαν πολλά, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στις δηλώσεις του

Ο φοροτεχνικός Steffen Grützmacher εξηγεί τα βασικά σημεία και αποκαλύπτει επίσης πώς οι συνταξιούχοι μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα με τη σωστή εξήγηση.

Ποιος πρέπει να πληρώσει; "Οι φορολογικές πληρωμές καταβάλλονται σε συνταξιούχους εάν το φορολογητέο εισόδημά τους είναι μεγαλύτερο από το βασικό επίδομα, το οποίο είναι € 8.130 για μεμονωμένα άτομα το 2013 και € 8.354 για το 2014", εξηγεί ο εμπειρογνώμονας. Για τα παντρεμένα ζευγάρια ισχύει το διπλό ποσό. Όποιος είναι παραπάνω, πρέπει να υποβάλει φορολογική δήλωση. Το αν πρέπει πραγματικά να πληρωθεί αργότερα είναι απλώς ζήτημα εισοδήματος.

Πόσο πληρώνεται; Steffen Grützmacher: "Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν την 1.1.2005 ή συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2005 έχουν φορολογικό μερίδιο 50% της σύνταξής τους και για τα επόμενα έτη συνταξιοδότησης το φορολογικό μερίδιο αυξάνεται κατά 2% ετησίως".

Επομένως, όσοι συνταξιοδοτούνται το 2013 πρέπει να φορολογήσουν το 66% του συνταξιοδοτικού τους εισοδήματος. Έτσι, όλο και περισσότεροι άνθρωποι με υψηλότερες συντάξεις, συνταξιοδοτικές προσαρμογές ή επιπλέον εισόδημα εισέρχονται στη φορολογική υποχρέωση. Ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής είναι 14%. Καθώς αυξάνεται το εισόδημα, ο φορολογικός συντελεστής. Ποια είναι η εξήγηση; Μια προσεκτική φορολογική επιστροφή μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Ο εμπειρογνώμονας συνιστά ιδιαίτερα στους συνταξιούχους να επιβάλλουν αυτές τις οικονομικές επιβαρύνσεις: δαπάνες που συνδέονται με το εισόδημα από συνταξιοδοτικά εισοδήματα. Αυτές περιλαμβάνουν την τεχνική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα ή το κόστος για συμβουλές συνταξιοδότησης. Εάν παραμείνετε κάτω από το διαφημιστικό τέλος των 102 ευρώ, δεν χρειάζεται καν να απαριθμήσετε τα στοιχεία ξεχωριστά. Ακόμη και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (όπως υπηρεσίες φροντίδας, οικιακή βοήθεια, τεχνίτες) μπορούν να μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση. Θα πρέπει πάντα να μεταφέρετε το μισθό, έτσι ώστε να μπορείτε πάντα να αποδείξετε τα έξοδα με τα αποσπάσματα αργότερα. Οι έκτακτες επιβαρύνσεις (φάρμακα, οπτικά βοηθήματα κ.λπ.) θα πρέπει να τεκμηριώνονται με συνταγές και αποδείξεις. Τα άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 64 ετών πριν από την 1.1.2013 μπορούν να διεκδικήσουν την αποκαλούμενη σύνταξη για πρόσθετο εισόδημα (π.χ. εργασία 450 ευρώ ή έσοδα από ενοίκια).

Top