Συνιστάται, 2023

Επιλογή Συντάκτη

Φωτογραφία-καταψύκτη

30 λεπτά

  • φωτογραφίες
  • λευκό χαρτί
  • Motivschere (βιοτεχνικό κατάστημα)
  • Κόλλα κόλλας (π.χ. από Pritt)
  • υπουργικό συμβούλιο

πρώτος

Αν είναι απαραίτητο, αντιγράψτε τις φωτογραφίες μικρότερες ή μεγαλύτερες και επικολλήστε το σε λευκό χαρτί.

2. Κόψτε ένα μικρό περίγραμμα με το κίνητρο ψαλίδι.

3. Στερεώστε με κόλλα κόλλας σε ένα ντουλάπι.

Top